Parafia pod wezwaniem sw. Jana Apostola i Ewangelisty w Poznaniu

  • Czwartek 2014-04-24, Oktawa Wielkanocy
    Łk 24,35-48
    Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam». Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego».

     

Ogłoszenia parafialne

INFORMACJE I ZAPROSZENIA – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Email Drukuj PDF

Kochani Parafianie i Drodzy Goście oraz sympatycy naszej Parafii

Uwierz w Syna Bożego

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa składam Wam z serca płynące życzenia. Święty Paweł napisał: „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara”. Niech te dni Paschy – przejście z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych – staną się okazją do umocnienia życia religijnego i codziennego. Niech moc, która płynie od Chrystusa przenika naszą codzienność i napełnia ją radością, miłością i pokojem. Szczęść Boże.

Osobne życzenia składam wszystkim internautom na naszej stronie www.swjan.tami.pl

1. Jutro drugi dzień świąt. Msze św. jak w każdą niedzielę: o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00. Zadbajmy o nasz udział w Eucharystii. Tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocny w naszych kościołach modlimy się i składamy ofiary na KUL, WT UAM i szkoły katolickie. W ramach świątecznego spaceru pamiętajmy o chwilach modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy oczekują na pełny udział w Zmartwychwstaniu Chrystusa.

2. Za tydzień w liturgii Niedziela Miłosierdzia Bożego – dzień kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Dziękując Bogu za dar wyniesienia Papieży na ołtarze, zadbajmy o duchowe przeżywanie tej uroczystości. Przez cały tydzień o godz. 15.00 będziemy się modlić w kościele Koronką do Miłosierdzia Bożego.

3. W dniach Zmartwychwstania Pańskiego pamiętajmy, że Msza św. jest najpiękniejszym darem dla tych, których kochamy. Są wolne intencje mszalne na maj i czerwiec.

4. W piątek, z racji Oktawy Wielkanocy, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. Na koniec pragnę złożyć podziękowania. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia liturgii w czasie tych świętych dni. Dziękuję ks. Karolowi, panu Krzysztofowi, panu Piotrowi, chórowi Effatha, pani zakrystiance, służbie liturgicznej, służbie kościelnej, panom uczestniczącym w obmyciu nóg w Wielki Czwartek, pocztowi sztandarowemu Żywego Różańca, dzieciom i młodzieży, panom niosącym baldachim i wszystkim za świadectwo wiary.

Osobne podziękowanie kieruję osobom zaangażowanym w budowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego, za kwiaty i Wielkanocny wystrój świątyni, za dyżury podczas całodziennych adoracji i modlitwę w intencji Parafii. Bóg zapłać także za składaną w okresie Wielkiego Postu daninę diecezjalną. Dotychczas złożyło ją 230 rodzin. Wszystkim, którym winien jestem wdzięczność, składam serdeczne Bóg zapłać.

6. Przypominamy o autokarowych pielgrzymkach:

- 31.05 – jednodniowej do Świebodzina i Rokitna (cena 40 zł),

- 7.06 – jednodniowej do Częstochowy na Ogólnopolski Zjazd Wspólnot Różańcowych (koszt 60 zł),

- 30.06 - 02.07 br. – trzydniowej do Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa, Wadowic i Łagiewnik (koszt 330 zł od osoby). Trwają zapisy. Zgłoszenia ze 100-złotową wpłatą przyjmujemy do końca maja,

- 8 - 15.09 – Szlakiem Krajów Nadbałtyckich na Litwę, Łotwę i Estonię (szczegółowy program na stronie internetowej www.swjan.tami.pl).

Ks. Waldemar Szlachetka

Proboszcz

INFORMACJE I ZAPROSZENIA – Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej

Email Drukuj PDF

1. Dzisiaj Niedziela Palmowa. Podczas każdej Eucharystii święcimy palmy, a po Mszy św. o godz. 12.00 zapraszam na Dziecięcy Marsz dla Jezusa.

2. Najbliższy tydzień w liturgii zwany jest Wielkim Tygodniem. Niech dla każdego z nas stanie się okazją do głębokiego przeżycia tajemnicy Eucharystii, Męki i Zmartwychwstania Jezusa. Szczegółowy program tygodnia zamieszczony jest w parafialnej gazetce, gablocie i na stronie internetowej: www.swjan.tami.pl

3. Spowiedź święta w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę od 16.30 do 18.00 i od 18.30 do 20.00, a w Wielki Piątek od 21.00 do 24.00.

4. W Wielki Poniedziałek 14.04. o godz. 19.00 zapraszamy na Krąg Biblijny.

5. Triduum Paschalne to szczególny czas świętowania Wspólnoty Parafialnej. Zapraszam w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę na modlitwę brewiarzową (liturgię godzin) o godz. 7.00 rano, a ponadto:

  • w Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa rozpocznie się o godz. 18.00. Po komunii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do kaplicy adoracji i tam adoracja do godz. 22.00. W tym dniu będziemy się modlić o powołania do służby w Kościele;
  • w Wielki Piątek upamiętniający mękę i śmierć Pana Jezusa – Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.00. Po niej trzy części Gorzkich Żali. O godz. 22.00 adoracja prowadzona przez młodzież. Zakończenie adoracji o godz. 24.00. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa lekkie);
  • w Wielką Sobotę – adoracja przy Grobie Pańskim po jutrzni od godz. 7.30 do 21.00. Święcenie potraw w godz. 12.00 - 14.00 i od 16.00 do 17.00, co pół godziny. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 21.00 i zakończy Procesją Rezurekcyjną (przynosimy świece).

6. Od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego zapraszamy codziennie o godz. 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

7. Dziękuję wszystkim za włączenie się w inicjatywę dla najbardziej potrzebujących, za hojne dary, oraz za ofiary składane na potrzeby Parafii, zwłaszcza na wystrój naszej świątyni podczas Triduum Paschalnego, jak też daninę diecezjalną (dotychczas 150 rodzin). Dzięki zaangażowaniu w inicjatywę „Tytka Charytatywna”, możemy zaproponować osobom, którym trudno zorganizować Święta i do których nie docieramy z pomocą materialne wsparcie. Rodziny takie lub ich znajomych proszę o osobisty kontakt z ks. Proboszczem.

Dziękujemy także za ofiary składane w drugą niedzielę miesiąca – Bóg zapłać.

8. W I i II Święto Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. będą jak w każdą niedzielę. Są wolne intencje mszalne na maj i czerwiec.

9. W Wielki Poniedziałek, 14.04 o godz. 18.00, w rocznicę Chrztu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki zaprasza do Katedry na uroczystą Eucharystię.

10. W Wielki Wtorek, 15.04 o godz. 18.00 w Bazylice Farnej odbędzie się Msza św. celebrowana przez ks. abp Metropolitę Stanisława Gądeckiego, następnie o godz. 18.30 z Bazyliki na plac Adama Mickiewicza przejdzie Poznańska Droga Krzyżowa. Towarzyszyć jej będzie Krzyż Światowych Dni Młodzieży.